Online start verkoop Zes op Zuid Geffen

08
mei

Aankondiging

Op vrijdag 08 mei 2020 start de verkoop van nieuwbouwplan Zes op Zuid! Aan De Schouw in Geffen realiseren we 4 levensloopbestendige woningen en 2 vrijstaand geschakelde gezinswoningen om van te dromen. Buitengewoon buitenleven!

De verkoop start digitaal om 14.00 uur. Vanaf dit tijdstip is de uitgebreide verkoopdocumentatie te downloaden op www.zesopzuid.nl. Tevens is vanaf 08 mei a.s. de fysieke verkoopdocumentatie aan te vragen bij de makelaar. We zenden je deze graag per post toe.

Online start verkoop Zes op Zuid

Verkoopprocedure
Op de verkoop van de woningen is een verkoopprocedure van toepassing. Bij interesse dient u het inschrijfformulier in te vullen en deze vóór maandag 18 mei 2020 12.00 uur in te leveren bij de makelaar. Het inschrijfformulier is vanaf de start verkoop te downloaden op www.zesopzuid.nl en is uiteraard ook op te vragen bij de makelaar.

Cheizoo Makelaardij
Hertogin Johannasingel 38 | 5345 AJ Oss
T 0412 40 51 79 | www.cheizoomakelaardij.nl